Fizjoterapia to leczenie usprawniające i wspomagające w uzyskaniu możliwie jak najszybszego i najpełniejszego powrotu do zdrowia. Jest nierozerwalnym wsparciem i kontynuacją leczenia w: ortopedii, neurologii, kardiologii, pulmonologii, reumatologii, geriatrii, chirurgii, pediatrii oraz działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych.

Fizjoterapia jest jednym z działów medycyny klinicznej i może być samodzielną metodą leczenia. Polega ona na leczeniu za pomocą rożnych bodźców, dlatego fizjoterapię można podzielić na kilka osobnych dziedzin.

Jednym z działów są fizykalne oddziaływania na organizm ludzki, takie jak: ciepło, zimno, impulsy elektryczne, elektromagnetyczne, fale, ultradźwięki (fizykoterapia).
Inne bodźce to manualne, czyli masaż oraz specjalistyczne ręczne techniki służące poprawie stanu zdrowia pacjenta.

Leczenie może być uzupełnione indywidualnie dobranymi ćwiczeniami, które pomagają szybciej odzyskać stan równowagi i wrócić do zdrowia. Ten dział fizjoterapii dotyczący ćwiczeń to kinezyterapia. W ten sposób leczymy dysfunkcje układu mięśniowo-szkieletowego, nerwowego, sercowo-naczyniowego i oddechowego itd.

W moim gabinecie najczęściej stosuję:

  • fizjoterapię ortopedyczną i traumatologiczną,
  • analizę i terapię dolegliwości bólowych,
  • fizjoterapię ortopedyczno-neurologiczną,
  • fizjoterapię sportowców,
  • kinezyterapię ogólną,
  • kinezyterapię w celu zwiększenia mobilności stawów i mięśni,
  • wspomaganie leczenia przez kinezjotaping (plastrowanie),
  • fizjoterapię pooperacyjną,
  • fizjoterapię ginekologiczną.

„Odrębne – od lekarskiego – postrzeganie przez fizjoterapeutów ciała i jego potrzeb oraz potencjału związanego z czynnościami ruchowymi jest punktem wyjścia do sformułowania diagnozy i strategii interwencji w danych uwarunkowaniach praktyki”.
Europejska Deklaracja Standardów w Fizjoterapii, 2003