KINEZJOTERAPIA

 

KINEZJOTERAPIA PO URAZACH

Urazy ortopedyczne, takie jak na przykład popularne skręcenie kostki czy kolana, najczęściej związane są z uprawianiem sportu zarówno zawodowo, jak i hobbystycznie. Takiej kontuzji można nabawić się też, idąc spokojnie chodnikiem. Tak czy inaczej jest to nagły uraz mechaniczny związany z ruchem, poprzez oddziałującą na ciało siłę wewnętrzną lub zewnętrzną.

W fizjoterapii niezmiernie ważne jest szybkie postawienie diagnozy, która określi wszystkie składowe urazu. Na tej podstawie wdrażamy leczenie i odpowiednie postępowanie fizjoterapeutyczne. Ważne jest, ile struktur uległo uszkodzeniu i rozdzielenie ich na te, które wymagają leczenia operacyjnego, takie, które trzeba unieruchomić i te, które należy leczyć od razu. Celem leczenia usprawniającego, czyli kinezyterapii będzie utrzymanie lub przywrócenie prawidłowej siły mięśni, ruchomości stawów, czucia głębokiego w stawach i kondycji ogólnej. A to wszystko zmierza do jak najszybszego przywrócenia możliwie największej sprawności fizycznej.

Kinezyterapia pourazowa najczęściej obejmuje leczenie takich jednostek chorobowych jak:

 • skręcenie stawu kolanowego
 • skręcenie stawu skokowego
 • uszkodzenie ścięgien mięśni stożka rotatorów
 • zwichnięcie stawu barkowego i barkowo – obojczykowego
 • uszkodzenie chrząstki trójkątnej nadgarstka
 • złamanie w obrębie kości ramiennej
 • naderwanie mięśnia
 • uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego
 • uszkodzenie więzadła piszczelowego stawu kolanowego
 • złamania kości
 • zerwanie ścięgna Achillesa
 • urazy rzepki
 • złamanie kręgu
 • whiplash

Niektóre z tych urazów wymagają leczenia operacyjnego. Jednak w takiej sytuacji tym bardziej przyda się kinezyterapia – wtedy moim zadaniem jest przygotowanie pacjenta do operacji i przywrócenie sprawności po wykonaniu zabiegu.